Zeven toptips om nu uw AOW te verhogen

Meer dan twee miljoen mensen met een pensioengerechtigde leeftijd in Groot-Brittannië ontvangen minder dan £ 100 per week aan staatspensioen, zo blijkt uit een analyse van officiële cijfers.

Gepensioneerden met het volledige forfaitaire staatspensioen krijgen momenteel £ 179,60 per week of ongeveer £ 9.300 per jaar, als ze de AOW-leeftijd na april 2016 hebben bereikt. Het oude basispensioen, voor mensen die vóór die datum de AOW-leeftijd bereikten, is £ 137,60 per week, of ongeveer £ 7.200 per jaar.

Maar velen zullen geen van die volledige tarieven ontvangen. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder het niet opbouwen van voldoende premies voor de volksverzekeringen.

Moeilijke tijden: meer dan 2 miljoen gepensioneerden in Groot-Brittannië ontvangen minder dan £ 100 per week aan staatspensioenen

Moeilijke tijden: meer dan 2 miljoen gepensioneerden in Groot-Brittannië ontvangen minder dan £ 100 per week aan staatspensioenen

Kanselier Rishi Sunak heeft gesuggereerd dat de ‘triple lock’ op pensioenen, die garandeert dat de staatspensioenen stijgen met de hoogste inflatie, gemiddeld inkomen of 2,5 procent, zou kunnen worden geschrapt te midden van de stijgende kosten die ermee gepaard gaan.

Er is nog geen vast besluit van de regering over het lot van de drievoudige sluis bekendgemaakt, maar eventuele veranderingen zouden gevolgen hebben voor miljoenen gepensioneerden en de toekomst van degenen die nog aan het werk zijn.

This is Money en Hargreaves Lansdown leggen uit waarom dit het geval kan zijn, en belangrijker nog, wat ze kunnen doen om hun pensioenuitkering mogelijk te verhogen.

Waarom is mijn AOW lager dan verwacht?

Het AOW-stelsel is ingewikkeld en hoeveel geld mensen er wekelijks voor ontvangen, hangt af van een aantal factoren.

Cijfers van Hargreaves Lansdown suggereren dat 2,1 miljoen mensen in Groot-Brittannië minder dan £ 100 per week aan staatspensioen ontvangen.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom sommige mensen mogelijk lagere AOW-uitkeringen krijgen dan ze hadden verwacht.

1. Onvoldoende premies volksverzekeringen

Een cadeautje, en voor degenen die na april 2016 met pensioen zijn gegaan, hebben gepensioneerden 35 jaar aan National Insurance credits nodig om in aanmerking te komen voor een volledig staatspensioen.

Als u een time-out nam van de werkplek, in het buitenland woonde of niet genoeg verdiende om in aanmerking te komen voor een volledig volksverzekeringsjaar, kan uw recht op staatspensioen worden beïnvloed, aldus experts van Hargreaves Lansdown.

Hoeveel u elke week krijgt, hangt in wezen af ​​van hoeveel zogenaamde ‘kwalificatiejaren’ NI-bijdragen u heeft.

Voor mensen die vóór april 2016 met pensioen zijn gegaan, gelden andere regels. Als uitgangspunt geldt dat als u op of na 6 april 2010 de AOW-leeftijd heeft bereikt, u 30 jaar NI-premies nodig heeft om in aanmerking te komen voor een volledig AOW-pensioen.

Wel kunt u NI-punten opbouwen voor tijd die u besteedt aan het opvoeden van een gezin, of bijvoorbeeld als u zorgt voor iemand die gehandicapt of ziek is, of een voltijdopleiding volgt.

2. U bent ‘uitbesteed’

Een andere belangrijke reden waarom mensen een lagere AOW kunnen krijgen dan ze hadden verwacht, is dat ze op een bepaald moment in hun leven de AOW hebben ‘uitbesteed’.

Onder het oude AOW-stelsel, dat bestond vóór april 2016, kon u het AOW-deel afkopen van het deel ‘Aanvullend AOW’.

Dit betekende dat een werknemer en zijn werkgever minder NI-premies betaalden. De AOW-uitkeringen van de werknemer werden dus lager, maar hun arbeids- of persoonlijk pensioen werd opgewaardeerd.

3. Als u een vrouw of een thuisblijvende ouder bent

Tienduizenden vrouwen in Groot-Brittannië hebben waarschijnlijk te weinig staatspensioen ontvangen, en velen kunnen duizenden ponden krijgen.

Getrouwde vrouwen die vóór april 2016 de AOW-leeftijd hebben bereikt, evenals weduwen, gescheiden vrouwen en 80-plussers, gehuwd of niet, moeten controleren of ze het juiste AOW-bedrag ontvangen waar ze recht op hebben.

Werd u te weinig AOW betaald?

Het ministerie van Werk en Pensioenen heeft een schandaal dat is ontdekt door This is Money en voormalig minister van Pensioenen Steve Webb.

Heeft u er last van en wat moet u doen? Ontdek het hier.

Los daarvan lopen volgens HM Revenue & Customs meer dan 200.000 ouders per jaar het risico het volledige AOW-pensioen op latere leeftijd mis te lopen vanwege fouten in de manier waarop zij kinderbijslag claimen.

In omstandigheden waarin kinderbijslag wordt geregistreerd en betaald aan de werkende ouder in een huishouden in plaats van aan de thuisblijvende ouder die voor kinderen zorgt, kan deze laatste cruciale NI-kredieten mislopen.

Dit kan een belemmering vormen voor een thuisblijvende ouder om in aanmerking te komen voor het volledige staatspensioen.

Helen Morrissey, senior pensioen- en pensioenanalist bij Hargreaves Lansdown, zei: ‘De meest recente cijfers van DWP laten zien dat meer dan 2,1 miljoen gepensioneerden minder dan £ 100 per week aan staatspensioen ontvangen, waarbij vrouwen over het algemeen waarschijnlijk minder ontvangen dan mannen.

‘Als je tijdens je pensionering andere bronnen van inkomsten hebt, is dat geen probleem, maar voor veel mensen is het AOW de ruggengraat van hun pensioenplanning en kunnen ze een vervelende schok krijgen als ze merken dat ze recht hebben op minder dan ze dachten .’

Hoe kan ik mijn wekelijkse AOW verhogen?

Deze zullen niet voor iedereen van toepassing zijn en het is een goed idee om goed professioneel financieel advies in te winnen voordat u grote beslissingen neemt over uw pensioen.

1. Controleer uw recht

Om bovenop het AOW-stelsel te komen, schrikt veel mensen af, omdat het ingewikkeld blijft, ondanks pogingen van de regering om het te vereenvoudigen.

Een van de beste uitgangspunten voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn toekomst als gepensioneerde, is echter om de Online tool van de overheid om erachter te komen wat uw AOW-leeftijd is en op hoeveel u wekelijks recht heeft.

Ook geeft de online site, waar van toepassing, suggesties hoe mensen hun AOW kunnen verhogen.

Als u over meer dan 30 dagen de AOW-leeftijd bereikt, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de hulplijn van het Toekomstig Pensioencentrum 0800 731 0175. Als alternatief kan een formulier ‘BR19’ per post worden ingediend.

2. Kinderbijslag aanvragen

Ouders lopen vaak AOW-tegoeden mis als ze thuis voor hun kinderen zorgen.

Maar als ouders aanspraak maken op kinderbijslag, krijgen ze NI-kredieten die meetellen voor hun AOW.

Experts van Hargreaves Lansdown zeiden: ‘Veel vrouwen hebben dit in het verleden gemist omdat hun man de kinderbijslag claimde in plaats van zijzelf.

‘Anderen liepen mis toen ze zich afmelden voor kinderbijslag na de invoering van de Hoge Inkomens Kinderbijslagheffing.

‘Als u op uw naam kinderbijslag aanvraagt, krijgt u de NI-korting voor uw AOW.’

3. Gespecificeerde tegoeden voor kinderopvang voor volwassenen

Als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en voor een gezinslid onder de 12 jaar zorgt terwijl hun ouder of belangrijkste verzorger weer aan het werk gaat, kunt u in aanmerking komen voor NI-kredieten onder Specified Adult Childcare Credit.

Grootouders kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om hun AOW te versterken.

De regering zegt: ‘Bepaalde kinderopvangtoeslag voor volwassenen werkt door het NI-tegoed dat aan de kinderbijslag is gekoppeld, van de ontvanger van de kinderbijslag over te dragen aan een familielid dat voor het kind zorgt.

‘Als niemand kinderbijslag voor het kind heeft aangevraagd, is er dus geen NI-krediet om over te dragen en kunnen er geen kredieten voor specifieke volwassenenzorg worden toegekend.’

Deze tegoeden zijn alleen beschikbaar vanaf april 2011 en u moet een aanvraag indienen om de NI-credits te ontvangen.

4. Ken uw NI-kredietrechten als u ziek bent

Als u arbeidsongeschikt bent omdat u ziek of arbeidsongeschikt bent en wettelijk ziekengeld of andere uitkeringen ontvangt, kan de overheid u nog steeds NI-kredieten geven.

Dit betekent dat u, ook als u door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken, uw AOW-aanspraak kunt blijven opbouwen.

U moet 16 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW-leeftijd voor het jaar waarin u mag worden bijgeschreven.

In sommige gevallen moet u automatisch NI-punten krijgen, bijvoorbeeld als u een werk- en ondersteuningstoelage of zorgtoeslag krijgt. Maar in andere omstandigheden moet u mogelijk een claim indienen.

5. Koop NI-tegoeden

Als u het geld kunt missen, is het mogelijk om gaten in uw NI-record te dichten door: vrijwillige bijdragen van klasse 3 NI kopen.

Het kopen van een volledig extra jaar kost £ 800, en je kunt claims doorgaans zes jaar antedateren, zei Hargreaves Lansdown.

Voordat u de sprong waagt, moet u uitzoeken of u hiaten in uw NI-record heeft, bepalen of u dat bent in aanmerking komt voor het betalen van vrijwillige bijdragen en erachter te komen hoeveel het u gaat kosten.

Het kabinet zegt dat het betalen van vrijwillige bijdragen niet altijd een verhoging van uw AOW-uitkering oplevert.

Het is daarom de moeite waard om eerst contact op te nemen met de hulplijn van het Toekomstig Pensioencentrum van de regering om te weten te komen of dit in uw situatie de moeite waard is.

6. Claim pensioenkrediet

Bent u ouder dan de AOW-leeftijd en heeft u een laag inkomen, controleer dan of u in aanmerking komt voor Pensioenkorting.

Pensioenkrediet vult uw weekinkomen aan tot £177,10 per week als u alleenstaand bent en £270,30 aan gezamenlijk inkomen als u een partner heeft.

Het kan u ook recht geven op andere voordelen, zoals hulp bij gemeentebelasting en een gratis tv-licentie voor 75-plussers.

Ondanks het vermogen om het inkomen van de armste gepensioneerden te verhogen, blijft het gebruik van deze uitkering hardnekkig laag, met slechts ongeveer 60 procent van de rechthebbenden die er aanspraak op maken, aldus Hargreaves Lansdown.

7. Stel uw AOW uit

Het is mogelijk om uw AOW-uitkeringen uit te stellen. Dit is echter geen optie die lichtvaardig moet worden opgevat en zal niet voor iedereen geschikt zijn. U moet professioneel advies krijgen voordat u besluit uw betalingen uit te stellen.

U zult het vooruitzicht van een hoger staatspensioen in de toekomst moeten afwegen tegen het opgeven van £ 1.000 aan pensioeninkomen op korte termijn.

De mensen die het meest zouden kunnen profiteren van uitstel van hun AOW-uitkeringen, zijn degenen die het langst leven. Tenzij u een behoorlijke pensioenleeftijd bereikt, kan uitstel u in het algemeen ongunstig kosten.

Triple lock zou het staatspensioen kunnen opdrijven tot £ 10k per jaar

Wat zal er gebeuren?  Alle ogen zijn gericht op Rishi Sunak en de toekomst van de 'triple lock'

Wat zal er gebeuren?  Alle ogen zijn gericht op Rishi Sunak en de toekomst van de 'triple lock'

Wat zal er gebeuren? Alle ogen zijn gericht op Rishi Sunak en de toekomst van de ‘triple lock’

De toekomst van het staatspensioen is momenteel een hot topic, met speculaties dat Rishi Sunak de ‘triple lock’ zal schrappen.

Ouderen zouden de staatspensioenen kunnen zien oplopen tot £ 10.000 per jaar als de uitbetalingen worden verhoogd in lijn met de loongroei, die net 8,8 procent heeft bereikt als gevolg van verstoringen veroorzaakt door de pandemie.

Een bumperstijging wordt ondersteund door 93 procent van de bijna 20.000 lezers van This is Money, die in een peiling hebben gestemd om te zeggen dat de triple lock-belofte aan gepensioneerden volledig moet worden nagekomen.

Uit een afzonderlijk, landelijk representatief onderzoek bleek dat 46 procent van de Britse volwassenen voor was, oplopend tot 59 procent onder de 50-plussers, maar achter bij 34 procent van de jonger dan 50-jarigen.

Onder de triple lock stijgt het staatspensioen met de hoogste prijsinflatie, gemiddelde inkomensgroei of 2,5 procent, maar dit jaar heeft het kanselier Rishi Sunak in de problemen gebracht.

Door loonsverlagingen en banenverlies toen de Covid-19-crisis vorig jaar toesloeg, lijken de lonen nu te stijgen.

En deze kunstmatige aanpassing op de arbeidsmarkt zou de hoogte van de AOW kunnen bepalen wanneer het crunch-cijfer volgende maand bekend wordt gemaakt.

Sunak heeft aangegeven dat hij zich vanwege de kosten zou kunnen verzetten, ook al heeft de conservatieve partij toegezegd het drievoudige slot in hun laatste verkiezingsprogramma te handhaven.

Ouderen met een volledig forfaitair staatspensioen krijgen momenteel £ 179,60 per week of ongeveer £ 9.300 per jaar, en een stijging van 8,8 procent zou dit verhogen tot £ 195,40 en ongeveer £ 10.100.

Het oude basispensioen, exclusief tweede staatspensioen of SERPS dat mensen daar bovenop hebben opgebouwd, is £ 137,60 of ongeveer £ 7.200 per jaar. Dit zou dus oplopen tot £ 149,70 of ongeveer £ 7.800.

Tanya Jefferies

TOP SIPPS VOOR DIY PENSIOENBELEGGERS

Sommige links in dit artikel kunnen gelieerde links zijn. Als u erop klikt, kunnen we een kleine commissie verdienen. Dat helpt ons om This Is Money te financieren en het gratis te gebruiken. We schrijven geen artikelen om producten te promoten. We staan ​​niet toe dat een commerciële relatie onze redactionele onafhankelijkheid aantast.

.