WhatsNew2Day
Latest News And Breaking Headlines

Kevin McCarthy leads GOP tearing into Biden refusing to face ‘predictable’ recession

Republikeinen onder leiding van Kevin McCarthy lieten donderdag meteen weten dat de VS in een recessie zit, ondanks het feit dat het Witte Huis beweerde dat er geen recessie is, ook al is de economie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gekrompen.

‘We kunnen ons het mislukte beleid van de Democraten niet veroorloven’, zei minderheidsleider McCarthy donderdag in vloeropmerkingen. ‘Maar we betalen er zeker voor.’

‘Je zou liever een recessie herdefiniëren dan een gezonde economie herstellen’, voegde hij eraan toe.

Het Witte Huis heeft erop aangedrongen dat een achterwaartse beweging van zes maanden in de economie niet de enige factor is waarmee rekening kan worden gehouden bij het definiëren van een recessie, en beweert dat andere cijfers, zoals het aantal banen, in aanmerking moeten worden genomen.

‘Het veranderen van de definitie verandert niets aan wat het is. We beleven een recessie door de roekeloze uitgaven van de Democraten’, tweette senator Cynthia Lummis donderdag.

Vertegenwoordiger Neal Dunn twitterde: ‘De regering-Biden kan dit noemen wat het wil, maar als het loopt als een eend, kwaakt als een eend… raad eens?’

Het bruto binnenlands product van de VS is in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022 met 0,9 procent gekrompen, zo maakte het ministerie van Handel donderdag bekend.

‘De recessie in Biden is nu volledig van kracht’, twitterde vertegenwoordiger Troy Nehls in reactie op het nieuws.

Senator Ron Johnson woog op het nieuws door te zeggen dat de Democraten ‘moeten worden gestopt’.

Huis Minority Leader Kevin McCarthy leidde de Republikeinse terugslag naar het Witte Huis en ontkende een recessie ondanks twee kwartalen van economische krimp

Huis Minority Leader Kevin McCarthy leidde de Republikeinse terugslag naar het Witte Huis en ontkende een recessie ondanks twee kwartalen van economische krimp

US Bruto binnenlands product kromp met 0,9 procent in het tweede kwartaal van FY2022, na een daling van 1,6 procent in het eerste kwartaal van het jaar

US Bruto binnenlands product kromp met 0,9 procent in het tweede kwartaal van FY2022, na een daling van 1,6 procent in het eerste kwartaal van het jaar

McCarthy deelde donderdag een poster waaruit blijkt dat Biden alles behalve zijn beleid de schuld geeft van de neergaande economie, inclusief COVID, Poetin en problemen met de toeleveringsketen

McCarthy deelde donderdag een poster waaruit blijkt dat Biden alles behalve zijn beleid de schuld geeft van de neergaande economie, inclusief COVID, Poetin en problemen met de toeleveringsketen

Verschillende GOP-wetgevers haalden uit naar het Witte Huis omdat ze probeerden de definitie van recessie te veranderen om te bewijzen dat de VS er nu niet in zit

Verschillende GOP-wetgevers haalden uit naar het Witte Huis omdat ze probeerden de definitie van recessie te veranderen om te bewijzen dat de VS er nu niet in zit

'Als het loopt als een eend, kwaakt als een eend... raad eens?'  Vertegenwoordiger Neal Dunn tweette samen met een afbeelding van de definitie van recessie en beweerde dat deze 'wordt geïdentificeerd door de daling van het BBP in twee opeenvolgende kwartalen'

‘Als het loopt als een eend, kwaakt als een eend… raad eens?’ Vertegenwoordiger Neal Dunn tweette samen met een afbeelding van de definitie van recessie en beweerde dat deze ‘wordt geïdentificeerd door de daling van het BBP in twee opeenvolgende kwartalen’

President Biden gaf een verklaring af over de cijfers en beweerde dat ‘het geen verrassing is dat de economie vertraagt.

Hij benadrukte echter dat de daling alleen te wijten is aan ‘de historische economische groei van vorig jaar’.

‘[W]We zijn op de goede weg en we zullen sterker en zekerder door deze overgang komen’, schreef de president in zijn verklaring. ‘Onze arbeidsmarkt blijft historisch sterk, met een werkloosheid van 3,6% en alleen al in het tweede kwartaal meer dan 1 miljoen banen. De consumentenbestedingen blijven groeien.’

‘Mijn economisch plan is erop gericht de inflatie terug te dringen, zonder alle economische winst die we hebben behaald op te geven. Het congres heeft een historische kans om dat te doen door de CHIPS and Science Act en de Inflation Reduction Act onverwijld goed te keuren.’

De nieuwe economische cijfers komen de dag nadat de Senaat woensdag een CHIPs-wet heeft aangenomen die volgens McCarthy een ‘blanco cheque van $ 280 miljard’ is die de inflatieproblemen zal verergeren en zal leiden tot meer economische ellende voor Amerikanen.

‘De inflatie is zo hoog dat elke Amerikaan een volledige maandsalaris is kwijtgeraakt’, zei McCarthy tijdens zijn opmerkingen van donderdag op de House-vloer.

McCarthy deelde een beeld van de veranderende opmerkingen van Biden met betrekking tot inflatie - om de Russische president Vladimir Poetin de schuld te geven van economische problemen en te beweren dat inflatie slechts een 'hoogwaardig probleem' is

McCarthy deelde een beeld van de veranderende opmerkingen van Biden met betrekking tot inflatie – om de Russische president Vladimir Poetin de schuld te geven van economische problemen en te beweren dat inflatie slechts een ‘hoogwaardig probleem’ is

60797979 11058245 image a 8 1659019113432

‘Kunnen Amerikanen het zich veroorloven om de Democraten aan de macht te houden?’ vroeg hij, en voegde eraan toe of Amerikanen er zeker van zijn dat ze niet echt in een recessie verkeren zoals het Witte Huis beweert.

CHIPs heeft tot doel de VS concurrerender te maken met China, aangezien het zich blijft voordoen als een van de grootste bedreigingen voor het westen.

Senator John Cornyn tweette donderdag: ‘De recessie van Joe Biden is officieel aangebroken en Chuck Schumer heeft besloten de belastingen te verhogen en het beleid dat het probleem veroorzaakte te verdubbelen.’

Hij verwijst naar een deal die Schumer woensdag sloot met de gematigde democraat senator Joe Manchin over een ingetogen versie van Build Back Better die het minimumbelastingtarief voor de beste Amerikaanse bedrijven tot 15 procent zal verhogen.

Republikeinen beweren dat dit de beste banenscheppers zal schaden.

Vertegenwoordiger Doug LaMalfa haalde uit naar president Biden vanwege zijn ‘eerste instinct’ om ‘het bestaan ​​van problemen te ontkennen’.

‘[S]ee: inflatie, gasprijzen, Afghanistan, Hunter, enz.’, twitterde de wetgever.

‘We worden geconfronteerd met een recessie en geen enkele hoeveelheid veranderende definities verandert wat het Amerikaanse volk ziet,’ vervolgde LaMalfa. ‘Als je problemen negeert, verdwijnen ze niet, maar worden ze erger.’

Louisiana Senator Bill Cassidy zei via tweet dat de Democraten het ‘American Rescue Plan’ hebben omgezet in het ‘American Recession Plan’.

‘De regering-Biden heeft geen echt plan’, hield hij vol.

De Amerikaanse economie kromp voor het tweede kwartaal op rij en beantwoordde daarmee aan de traditionele definitie van een recessie.

Het bruto binnenlands product kromp in het tweede kwartaal van het jaar met 0,9 procent, na een daling van 1,6 procent in het eerste kwartaal, aldus het ministerie van Handel donderdag.

Twee opeenvolgende kwartalen van negatieve bbp-groei vormen de informele en algemeen erkende definitie van een recessie.

President Joe Biden ontkende onlangs dat het land in een recessie verkeert.  Hij zei donderdag in een verklaring dat het 'geen verrassing' is dat er een groeivertraging is

President Joe Biden ontkende onlangs dat het land in een recessie verkeert. Hij zei donderdag in een verklaring dat het ‘geen verrassing’ is dat er een groeivertraging is

Maar het Witte Huis bestrijdt woedend het idee dat zes maanden van economische krimp gelijk staat aan een recessie, en geeft verklaringen en briefings af om hun boodschap te verspreiden dat de economie sterk blijft.

‘We gaan niet in een recessie komen’, zei Biden maandag tegen verslaggevers.

‘Hoewel sommigen beweren dat twee opeenvolgende kwartalen van dalend reëel bbp een recessie vormen, is dat noch de officiële definitie, noch de manier waarop economen de toestand van de conjunctuur evalueren’, zei het Witte Huis vorige week in een verklaring.

Vertegenwoordiger Don Bacon tweette donderdag: ‘Hoe graag Biden de ‘recessie’ ook wil afbuigen of herdefiniëren, zijn beleid heeft ons nu in een recessie gebracht. Onze economie gaat achteruit door het belasting- en uitgavenbeleid van extreemlinks. Als we uit COVID komen, zouden we groei moeten zien, geen economische krimp.’

Technisch gezien moet een recessie officieel worden afgekondigd door het National Bureau of Economic Research.

De Business Cycle Dating Committee van de groep definieert een recessie als ‘een significante daling van de economische activiteit die over de economie verspreid is en langer dan een paar maanden aanhoudt’.

De commissie beoordeelt een reeks factoren voordat ze publiekelijk de dood van een economische expansie en de geboorte van een recessie bekendmaakt – en vaak doet ze dat achteraf goed.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell ontkende ook dat het land in een recessie zit, voorafgaand aan de publicatie van het BBP-rapport van donderdag.

De afgelopen drie jaar is er sprake van een kwartaalgroei van het BBP, wat de pandemische recessie begin 2020 en de huidige krimpcyclus laat zien

De afgelopen drie jaar is er sprake van een kwartaalgroei van het BBP, wat de pandemische recessie begin 2020 en de huidige krimpcyclus laat zien

‘Ik denk niet dat de VS momenteel in een recessie verkeert, en de reden is dat er te veel delen van de economie te goed presteren’, zei Powell op een persconferentie van woensdag, nadat hij de rente nog eens 0,75 procentpunt had verhoogd.

Powell wees op de arbeidsmarkt, die zeer robuust blijft met een werkloosheidspercentage van 3,6 procent, dicht bij het gelijke dieptepunt in 50 jaar.

De Fed heeft de rente in 2022 snel verhoogd, van bijna nul tot een doelbereik van 2,25 tot 2,5 procent, in een poging de stijgende inflatie aan te pakken, maar hogere rentetarieven zetten ook een rem op de economische groei.

Tot dusver hebben de hogere tarieven de inflatie, die in juni 9,1 procent bedroeg, niet kunnen bedwingen.

Nu de recessiewaarschuwingen flitsen, staat de centrale bank voor moeilijke beslissingen over het al dan niet verder verhogen van de rente en het risico dat de economie verder krimpt.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell ontkende ook dat het land in een recessie zit, voorafgaand aan de publicatie van het BBP-rapport van donderdag

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell ontkende ook dat het land in een recessie zit, voorafgaand aan de publicatie van het BBP-rapport van donderdag

De Fed heeft de rente in 2022 snel verhoogd, van bijna nul tot een streefbereik van 2,25 tot 2,5 procent, in een poging de stijgende inflatie aan te pakken

De Fed heeft de rente in 2022 snel verhoogd, van bijna nul tot een streefbereik van 2,25 tot 2,5 procent, in een poging de stijgende inflatie aan te pakken

Het rapport van woensdag over het BBP van het Bureau of Economic Analysis is een voorlopige schatting die waarschijnlijk in de komende maanden zal worden herzien.

Het rapport zei dat het krimpende BBP een weerspiegeling was van de dalingen in investeringen in particuliere voorraden, investeringen in woningen in vaste activa, overheidsuitgaven en investeringen in niet-residentiële vaste activa.

Die dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door stijgingen van de export en consumentenbestedingen, aldus het rapport.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More